ĐÀO TẠO là bí quyết để mỗi người MISA PHÁT TRIỂN
Với quy mô hơn 2.000 nhân sự, là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, MISA luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân sự, coi đây là bí quyết quan trọng để đưa công ty ngày càng phát triển.
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể: Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo…
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Chương trình đào tạo đầy đủ và chuyên nghiệp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cụ thể:  Học viên, Nhân viên, Quản lý lãnh đạo...
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
MISA thiết kế các chương trình Đào tạo có tính thực tiễn cao, trực quan, mới lạ cho các học viên trải nghiệm thông qua các hình thức đào tạo On the job Training, Gameshow: Rung chuông vàng, Shark Tank…
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Hình thức đào tạo đa dạng, mới lạ, hấp dẫn học viên tham gia
Cùng MISA khám phá khả năng của bạn ngay hôm nay!